Envigo har på uppdrag av Neova AB skött ansökningsprocessen för Grimsås mosse i Tranemo kommun. Ansökan om bearbetningskoncession beviljades av Länsstyrelsen Västra Götalands län i oktober 2013. Ansökan överklagades till regeringen men regeringen beslutade i december 2014 att avslå överklagan. Grimsås mosse togs fram genom Envigos metod Hitta & Säkerställa.