Hasselfors Garden AB har blivit beviljade torvtäkt samt markavvattning på Rastamossen i Gislaveds kommun. Envigo AB har skött ansökningsprocessen.