Wermlands Bergkrossning AB har blivit beviljad tillstånd avseende täkt av berg i Sunne kommun. Envigo AB har skött ansökningsprocessen.