Enbio AB har anmält om namnbyte hos Bolagsverket och kommer inom kort att bli Envigo AB. Anledningen är att vi renodlar vår konsultverksamhet och skiljer den från vår web-baserade biobränslebörs, EBX-nordic.