Våra partners

MiljöInvest AB

MiljöInvest AB är ett miljökonsultföretag som sedan 1991 arbetat inom ett brett spektrum av miljöfrågor i företag, kommuner och organisationer.

På senare år har arbetet inriktats särskilt på miljöjuridik, buller samt risk- och säkerhetsfrågor i Sevesoanläggningar, med mera. Exempel på företagskunder med återkommande uppdrag är EON, Lantmännen, Econova, Returpack, Norrköpings och Karlshamns hamnar, samt Jönköpings Renhållnings AB. Vi har även utfört uppdrag åt statliga instanser som Naturvårdsverket och Försvarsmakten. Förutom rena konsultuppdrag har vi också ansvarat för kurser eller medverkat i utbildningar på Campus i Norrköping och Linköpings Universitet.

Besök miljoinvest.se

Dämningsverket AB

Dämningsverket AB startades med målet att göra hydraulisk modellering och dagvattenhantering mer lättillgänglig för de i samhället som behöver utreda vattendrag.

Ett personligt bemötande och ett stort engagemang för att pedagogiskt redovisa resultaten från modellering står som grundpelare i bolaget. Dämningsverket AB utför beräkning av dimensionerande vattennivåer och vattenhastigheter och resultatet redovisas tydligt och enkelt.

Besök damningsverket.se