Veidekke Industri AB har tilldelats tillstånd enligt miljöbalken till torvtäkt i Norrtälje kommun. Envigo AB har skött ansökningsprocessen.