Promontorium MiljöInvest AB har blivit beviljad tillstånd till torvtäktsverksamhet på Duvereds mosse i Alingsås kommun. Envigo AB har skött ansökningsprocessen.