Våra tjänster

Envigo har flera års erfarenhet av att driva miljöfrågor. Vi har en mycket bred kompetens som innefattar så väl ämnesspecifik expertis som generell övergripande ämneskunskap.

Tjänster inom miljö, vatten och mark

Läs om de vanligaste tjänsterna vi arbetar med inom respektive område.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta gärna oss på Envigo.

Kristian Eriksson

VD, Miljökonsult
070-970 94 35