Vi är glada att välkomna Jessica Erixon som en del i Envigos team! Jessica har tidigare arbetat på bland annat Länsstyrelsen i Östergötlands län och ansluter nu till oss på Envigo som en i teamet av miljökonsulter!